توجه

لطفا قبل از استفاده از تجهیزات پزشکی راهنمای استفاده را به دقت مطالعه نمایید.

ساکشن پرتابل

دستگاه ساکشن یا وکیوم پمپ به منظور خارج کردن مایعات و ترشحات اضافی از بدن بیماران استفاده می شود. کاربرد اصلی این وسیله بیشتر در محیط بیمارستان کاربرد داشته اما در منزل نیز برای بیماران تنفسی و دارای شرایط خاص استفاده می شود.

سایر کاربردهای ساکشن شامل:خارج کردن مخاط، ترشحات و استفراغ از دهان و گلوی بیماران تنفسی است تا راحت تر نفس بکشند.استفاده از ساکشن  از عفونت دستگاه تنفسی و ریه ها جلوگیری می کند.زیرا با خارج کردن مایعات زائد از رشد و تجمع میکروارگانیزم ها جلوگیری و بار آن را کم می کند.